Recent News
Zaburzenie osobowości BPD

Zaburzenie osobowości typu borderline (BPD), znane również jako emocjonalnie niestabilne zaburzenie osobowości, jest stanem zdrowia psychicznego charakteryzującym się trwałymi wzorcami impulsywności, niestabilności emocjonalnej i trudności w relacjach. Osoby z BPD często doświadczają intensywnych reakcji emocjonalnych, które mogą trwać przez wiele godzin lub dni, co prowadzi do poważnego niepokoju i zaburzeń funkcjonowania w różnych obszarach ich życia. BPD dotyka około 1-2% populacji ogólnej i występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Zaburzenie zwykle zaczyna się w okresie dojrzewania lub we wczesnej dorosłości, a objawy mogą utrzymywać się przez całe życie osoby, jeśli nie są leczone. BPD może być trudne do zdiagnozowania, ponieważ jego objawy mogą pokrywać się z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, lęk czy choroba dwubiegunowa. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) nakreśla dziewięć kryteriów diagnostycznych dla BPD. Osoba musi spełnić pięć lub więcej z tych kryteriów, aby otrzymać diagnozę BPD:

-Gorączkowe wysiłki w celu uniknięcia porzucenia, rzeczywistego lub wyobrażonego

-Wzorzec niestabilnych i intensywnych relacji interpersonalnych charakteryzujących się naprzemienną idealizacją i dewaluacją

-Zaburzenia tożsamości: trwały i niestabilny obraz siebie lub poczucie własnej wartości

-Impulsywność w co najmniej dwóch obszarach, które są potencjalnie szkodliwe dla siebie (np. nadużywanie substancji, lekkomyślne prowadzenie samochodu, objadanie się)

-Powtarzające się zachowania samobójcze, gesty lub groźby, lub zachowania autodestrukcyjne (np. cięcie, przypalanie)

-Niestabilność emocjonalna spowodowana wyraźną reaktywnością nastroju (np. intensywna epizodyczna dysforia, drażliwość lub niepokój, które zwykle trwają kilka godzin, a rzadko dłużej niż kilka dni)

-Przewlekłe uczucie pustki

-Niewłaściwa, intensywna złość lub trudności w kontrolowaniu złości (np. częste okazywanie złości, ciągły gniew lub powtarzające się bójki fizyczne)

-Przemijające, związane ze stresem idee paranoidalne lub poważne objawy dysocjacyjne.

Przyczyny BPD nadal nie są dobrze poznane, ale badania sugerują, że czynniki genetyczne, środowiskowe i biologiczne mogą odgrywać pewną rolę. Osoby z rodzinną historią BPD lub innych zaburzeń psychicznych mogą być narażone na zwiększone ryzyko rozwoju tego zaburzenia. Dodatkowo, trauma z dzieciństwa, zaniedbanie lub nadużycie mogą zwiększyć prawdopodobieństwo rozwoju BPD. Objawy BPD mogą powodować znaczny stres i wpływać na zdolność osoby do efektywnego funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym. Relacje z innymi mogą stanowić wyzwanie, ponieważ osoby z BPD mogą mieć trudności z regulacją emocji, co prowadzi do konfliktów i niestabilności. Osoby te mogą mieć również trudności z utrzymaniem stałego zatrudnienia lub ukończeniem nauki z powodu impulsywności i niestabilności emocjonalnej. Skuteczne metody leczenia BPD obejmują psychoterapię, leki i strategie samopomocy. Wykazano, że psychoterapia, zwłaszcza dialektyczna terapia zachowań (DBT), jest skuteczna w zmniejszaniu objawów i poprawie ogólnego funkcjonowania u osób z BPD. DBT koncentruje się na nauczaniu umiejętności pomagających ludziom regulować emocje, poprawiać relacje i kontrolować zachowania impulsywne. Inne formy psychoterapii, w tym terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapia psychodynamiczna i terapia skoncentrowana na schemacie, mogą być również pomocne w leczeniu BPD. Leki, takie jak leki przeciwdepresyjne, stabilizatory nastroju i leki przeciwpsychotyczne, mogą być stosowane w celu opanowania specyficznych objawów BPD, takich jak depresja, lęk lub objawy psychotyczne. Jednak same leki zazwyczaj nie są wystarczające w leczeniu BPD. W radzeniu sobie z objawami BPD pomocne mogą być także strategie samopomocy. Mogą one obejmować praktyki mindfulness, takie jak medytacja lub joga, ćwiczenia fizyczne, zdrowe odżywianie i pisanie dzienników. Dołączenie do grupy wsparcia lub poszukiwanie wsparcia od innych osób z BPD może być również korzystne.

Podsumowując, zaburzenie osobowości typu borderline jest trudnym i często wyniszczającym zaburzeniem psychicznym, które może mieć znaczący wpływ na życie danej osoby.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *